ALO 116- Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijë në bashkëpunim me Shtëpinë e të Drejtave të Njeriut në Shqipëri sapo kanë hapur thirrjen për vullnetarë. Vullnetarët do të jenë të angazhur në mënyrë intensive dhe efektive në programet e zyrave tona. Të gjithë profesionistët që kanë mbaruar studimet apo janë në studime nivel master pranë...
Pozicioni: Operator Këshillues në ALO 116 Punëdhënës: ALO 116: Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijët Vendi: Tiranë, Shqipëri Kohëzgjatja: Minimumi 1 vit (3 muajt e parë janë periudhë prove)  Linja Kombëtare e Telefonit për Fëmijë – ALO 116 është një shërbim falas këshillimi dhe referimi për fëmijët kudo në Shqipëri.  Ky shërbim komunikon...
Pozicioni:                              Ekspertë të përgatitjes së raportit vjetor të ALO 116 Punëdhënës:                        ALO 116: Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijët Vendi:                                    Tiranë, Shqipëri Linja Kombëtare e Telefonit për Fëmijë – ALO 116 është një shërbim falas këshillimi dhe referimi për fëmijët...
Pozicioni:                                Financier/e me kohë të pjesshme Punëdhënës:                        ALO 116: Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijët Vendi:                                       Tiranë, Shqipëri Kohëzgjatja:                          Minimumi 6 muaj Linja Kombëtare e Telefonit për Fëmijë – ALO 116 është një shërbim falas...
Linja Kombëtare e Telefonit për Fëmijët në Shqipëri “ALO 116” është një pikë kyçe e sistemit të shërbimeve referente për to. Linja Kombëtare për Fëmijët është në dispozicion të fëmijëve në të gjithë vendin, por ajo përqëndrohet gjithashtu në fëmijët në nevojë si: fëmijët e dhunuar, abuzuar apo keqtrajtuar, fëmijët në situatë rruge, fëmijët që...
Linja Kombëtare e Telefonit për Fëmijët në Shqipëri “ALO 116” është një pikë kyçe e sistemit të shërbimeve referente për to. Linja Kombëtare për Fëmijët është në dispozicion të fëmijëve në të gjithë vendin, por ajo përqëndrohet gjithashtu në fëmijët në nevojë si: fëmijët e dhunuar, abuzuar apo keqtrajtuar, fëmijët në situatë rruge, fëmijët që...
Pozicioni: Operator Këshillues në ALO 116 Punëdhënës: ALO 116: Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijët Vendi: Tiranë, Shqipëri Kohëzgjatja: Minimumi 1 vit (3 muajt e parë janë periudhë prove) Linja Kombëtare e Telefonit për Fëmijë – ALO 116 është një shërbim falas këshillimi dhe referimi për fëmijët kudo në Shqipëri.  Ky shërbim komunikon me...