Bli ALO 116

Lista e sendeve në shitje është: stilolapsa të thjeshtë, stilolapsa për fëmijë, hapëse zarfash, orë...Lexo më shumë

Raportet Vjetore

Klikoni këtu për të akesuar librarine e raporteve vjetore te ALO 116...Lexo më shumë

Fëmijët e Humbur Në Shqipëri

ICMEC është një lëvizje globale për të mbrojtur fëmijët nga shfrytëzimi...Lexo më shumë

Raporte Tematike

Klikoni këtu për të akesuar librarine e raporteve tematike te ALO 116...Lexo më shumë

Materjale

Klikoni këtu për të akesuar materjalet e ALO 116 (flyer, broshura, fletepalosje, bookmark, poster, kartoline, udhezuesi per mediat, fakte dhe figura, marketing kit). Lexo më shumë

Shkolla dhe ALO 116

Gjatë këtyre viteve tek ALO 116 janë adresuar një sërë shqetësimesh dhe problemesh që fëmijët dhe të rinjtë kanë hasur në institucionet arsimore në lidhje me shkeljen e..Lexo më shumë

Interneti i Sigurtë

Gjatë 13 viteve të fundit përparimi i vendit ka qenë i madh dhe kjo është reflektuar në përmirësimin e përgjithshëm të ekonomisë, jetën e njerëzve dhe proceset politike...Lexo më shumë

Këshilla Për Prindërit

Në shoqërinë e sotme shumë të zënë, shumë fëmijë kujdesen vetë për veten e tyre para ose pas shkollës dhe në raste të tjera gjatë ditës dhe gjatë gjithë vitit...
Lexo më shumë