Linja Kombëtare e Telefonit për Fëmijët në Shqipëri “ALO 116” është një shërbim i rëndësishëm për fëmijët në Shqipëri. Linja Kombëtare për Fëmijët është në dispozicion të fëmijëve në të gjithë vendin, por ajo përqëndrohet gjithashtu në fëmijët në nevojë si: fëmijët e dhunuar, abuzuar apo keqtrajtuar, fëmijët në situatë rruge, fëmijët që...
Linja Kombëtare e Telefonit për Fëmijët në Shqipëri “ALO 116” është një shërbim I rëndësishëm për fëmijët në Shqipëri. Linja Kombëtare për Fëmijët është në dispozicion të fëmijëve në të gjithë vendin, por ajo përqëndrohet gjithashtu në fëmijët në nevojë si: fëmijët e dhunuar, abuzuar apo keqtrajtuar, fëmijët në situatë rruge, fëmijët që...
  Termat e Referencës Pozicioni: Ekspertë për trajnimin e stafit të ALO 116 111 Tipologjia e trajnimeve: Pasojat e pandemisë COVID 19 tek fëmijët; Këshillimi dhe informimi i fëmijëve në situata emergjence; Dhuna ndaj fëmijëve; Abuzimi seksual ndaj fëmijëve; Siguria në internet e fëmijëve; Menaxhimi i konsumimit professional; Kohëzgjatja: Shtator-...
  Pozicioni: Ekspertë për përmirësimin e Manualit të Praktikave të Mira të ALO 116 111 Kohëzgjatja: Shtator 2020 Informacion i përgjithshëm Linja Kombëtare e Telefonit për Fëmijë – ALO 116 është një shërbim falas këshillimi dhe referimi për fëmijët. Ky shërbim komunikon me fëmijët nëpërmjet numrave: 116 111 – Linja Kombëtare e Këshillimit për...
Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijë ALO 116 111, në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë, gjatë muajit Maj bënë të mundur dhurimin e 20 aparatëve tableta, një mjet ky që u kthye në të domosdoshëm për fëmijët shqiptarë për të ndjekur mësimin në distancë gjatë përiudhës së pandemisë. Përgjatë muajit prill, Njësitë Vendore të Tiranës dhe Drejtoria e...
Tiranë, 31 Maj 2020 – Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijë ALO 116111 falë një bashkëpunimi profesional me ekspertët e policisë hetoi dhe identifikoi pjesëtarët e rrjetit të pedofilisë që u arrestuan vetëm një ditë më parë. ALO 116111 pas një raportimi anonim mbi një video me përmbajtje pornografike me të mitur, në bashkëpunim të ngushtë me...
LINJA KOMBËTARE E KËSHILLIMIT PËR FËMIJËT  ALO 116 Titulli i projektit ViolEnd ( Përgjigja e shkollës për t’I thënë Stop dhunës ndaj fëmijëve) Pozicioni: Ekspert për hartimin e protokolleve të punës për mbrojtjen e fëmijeve nga dhuna në shkollë Kohëzgjatja Shkurt-Prill 2020...
Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijë ALO 116 në Shqipëri po kërkon një Ekspert për përgatitjen e Raportit Vjetor të Alo 116. Në 11 vite eksperiencë, ALO 116 proçedon me një praktikë ku bëhet i mundur publikimi i raporteve vjetore. Këto raporte janë një pasqyrim real i situatave të të drejtave të fëmijëve bazuar në raportimet nga fëmijët....
Pozicioni: Operator Këshillues në ALO 116 (me tre turne)Punëdhënës: ALO 116: Linja Kombëtare e Këshillimit për FëmijëtVendi: Tiranë, Shqipëri Linja Kombëtare e Telefonit për Fëmijë – ALO 116 është një shërbim falas këshillimi dhe referimi për fëmijët kudo në Shqipëri.  Ky shërbim komunikon me fëmijët nëpërmjet numrave: ALO 116 111 – Linja...
Pozicioni: Supervizor në ALO 116 (me dy turne)Punëdhënës: ALO 116: Linja Kombëtare e Këshillimit për FëmijëtVendi: Tiranë, Shqipëri Linja Kombëtare e Telefonit për Fëmijë – ALO 116 është një shërbim falas këshillimi dhe referimi për fëmijët kudo në Shqipëri.  Ky shërbim komunikon me fëmijët nëpërmjet numrave: ALO 116 111 – Linja Kombëtare e...
TERMA REFERENCE LINJA KOMBËTARE E KËSHILLIMIT PËR FËMIJËT  ALO 116 Titulli i projektit ViolEnd ( Përgjigja e shkollës për t’I thënë Stop dhunës ndaj fëmijëve) Pozicioni: Trainer per implementimin e 2 sesioneve trainuese me mësuesit në qytetin e Tiranës Kohëzgjatja 1-23...
   LINJA KOMBËTARE E KËSHILLIMIT PËR FËMIJËT  ALO 116 Titulli i projektit ViolEnd ( Përgjigja e shkollës për t’I thënë Stop dhunës ndaj fëmijëve) Pozicioni: Trainer per implementimin e 2 sesioneve trainuese me punonjësit psiko-social në qytetin e Tiranës Kohëzgjatja Tetor...
TERMA REFERENCE   LINJA KOMBËTARE E KËSHILLIMIT PËR FËMIJËT  ALO 116 Titulli i projektit ViolEnd ( Përgjigja e shkollës për t’I thënë Stop dhunës ndaj fëmijëve) Pozicioni: Dizenjim broshure rreth mbrojtjes së fëmijëve nga abuzimi dhe dhuna në shkollë Kohëzgjatja 17-26 ...
Zinxhir njerëzor për të kujtuar fëmijët e humbur në Shqipëri që ende nuk janë kthyer pranë familjeve të tyre! Tiranë, 17 Maj 2019 – Rreth 120 fëmijë raportohen çdo vit në Shqipëri të humbur dhe të zhdukur prej familjeve të tyre.  Çdo ditë një fëmijë mendon të largohet apo është larguar nga shtëpia. Këto shifra janë një këmbanë alarmi, jo vetëm...
Tiranë, 2 Maj 2019- Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijët ALO 116, përgjatë periudhës Maj 2019 - Prill 2020 do të zbatojë projektin “ViolEnd”, e mbështetur nga skema e minigranteve të projektit “Fuqizimi i Shoqërisë Civile për Parandalimin dhe Mbrojtjen e Fëmijëve nga Abuzimi dhe Dhuna në Shqipëri”, zbatuar nga Terre des Homes dhe ANTTARC me...
Tiranë, 1 Mars 2019-Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijë- ALO 116, që nga Nëntori 2018 ka zhvilluar fazën e tretë të fushatës informuese dhe ndërgjegjësuese në sistemin arsimor me fokus Mbrojtjen e Fëmijëve. Deri në fund të fazës së tretë janë vizituar më shumë se 22 shkolla 9-vjeçare dhe gjimnaze ne disa prej qyteteve kryesore te Shqipërisë...
69 përqind e fëmijëve në shkolla përjetojnë dhunë dhe bulizëm! Tiranë, 26 Shkurt 2019 – Koalicioni për Arsimin në Shqipëri (ACE) në bashkëpunim me Linjën Kombëtare të Këshillimit për Fëmijët ALO 116, nën moton “Të sigurtë për të mësuar”, organizuan forumin e hapur me fokus mbrojtjen e fëmijëve dhe adoleshentëve nga dhuna dhe bulizmi në arsimin...
Tiranë, 1 Shkurt 2019 – Linja e Këshillimit për Fëmijë ALO 116 111, do të ofrojë shërbimin e saj përgjatë orareve 08.00 – 22.00. Ky shërbim do të jetë i disponueshëm për të shtatë ditët e javës. Të keqardhur njoftojmë se ky orar shërbimi kufizohet si shkak i vështirësive më të fundit që Linja Kombëtare e Këshillimit ALO 116 111 po ndesh për të...
SID Albania sjell një Forum Kombëtar dhe një raport për sigurinë e fëmijëve, në  Ditën Ndërkombëtare të Internetit të Sigurtë Tiranë, 24 Janar 2019 – Në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Internetit të Sigurt 2019, SID Albania organizon Forumin Kombëtar “Internet i Sigurt për fëmijët dhe të Rinjtë në Shqipëri”. Ky Forum do të sjellë një raport që...
“17 vjeçarja E., nga një fshat i Shqipërisë, kërkoi ndihmën e ALO-s për familjen e saj dhe vëllain 14 vjeçar. Babai i vajzës, në punën e tij si roje në një ndërmarrje, kishte qëlluar një person që kish hyrë në mjediset e saj për të vjedhur. Personi humbi jetën dhe familja e tij, kërkonte shpagim duke vendosur në rrezik jetën e vëllait të saj të...

Pages