57 FEMIJË JANË LËNË TË PAMBROJTUR NGA PEDOFILIA NË INTERNET Tiranë, 10 shkurt 2017- Sot në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Internetit të Sigurtë ALO 116, CRCA dhe Koalicioni për Arsimin e Fëmijeve publikuan raportin tematik “Siguria e Fëmijeve në Internet”.  Ky raport vjen si një tregues i rreziqeve që ndeshin fëmijët gjatë aktivitetit në...
Sot, me datë 12 Dhjetor 2016, Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijë - ALO 116 dhe Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve – CRCA, prezantuan Platformën Kombëtare për Sigurinë e Fëmijëve në Internet WWW.ISIGURT.AL dhe aplikacionin telefonik “ISIGURT”. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte njohja e të gjithë partnerët socialë të interesuar me...
Pozicioni:                              Ekspertë të përgatitjes së raportit vjetor të ALO 116 Punëdhënës:                        ALO 116: Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijët Vendi:                                    Tiranë, Shqipëri Linja Kombëtare e Telefonit për Fëmijë – ALO 116 është një shërbim falas këshillimi dhe referimi për fëmijët...
“Buxheti i Shtetit për Arsimin dhe Shërbimet për Fëmijët dhe të Rinjtë në Shqipëri” ishte konsultimit publik që organizoi Koalicioni për Arisimin e Fëmijëve, CRCA-Shqipëri dhe Rrjeti Kombëtar i të Rinjve. Në prani të Zv.Ministres së Arsimit Nora Malaj dhe përfaqësuese të ministrisë së Mirëqënies Sociale dhe Rinisë, u parashtuan disa nga kërkesat...
Tiranë 21 Nëntor 2016- Ditën e sotme ALO 116-Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijë në bashkëpunim me Agjencinë Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve-ASHMDF zhvilluan workshopin e radhës “Internet i Sigurtë për Fëmijët në Shqipëri: ‘Mbrojtja online në kuadër të sistemit të integruar të mbrojtjes së fëmijëve’. Në këtë takim morën...
Në data 14-16 Nëntor 2016 në Bangkok po zhvillohen punimet e Asamblesë së Përgjithshme të Linjave Ndërkombëtare të Këshillimit për Fëmijë (CHI).  Kjo mbledhje ofron një mundesi të mirë për të reflektuar mbi rolin që kanë luajtur Linjat e Këshillimit për Fëmijë në të gjithë botën në përmirësimin e shërbimeve për mbrotjen e fëmijëve. Përfaqësuesit...
Tiranë, 14 nëntor 2016- Gjatë ditës së sotme ALO 116 në bashkëpunim me Agjencinë Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve kanë zhvilluar takimin konsultues për aplikacionin telefonik #unëmbrojfëmijët. Për të realizuar një aplikacion të përshtatshëm dhe lehtësisht të aksesueshëm ALO 116, me mbështetjen e UNICEF dhe ASHMDF zhvilloi sot...
Pozicioni:                                Financier/e me kohë të pjesshme Punëdhënës:                        ALO 116: Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijët Vendi:                                       Tiranë, Shqipëri Kohëzgjatja:                          Minimumi 6 muaj Linja Kombëtare e Telefonit për Fëmijë – ALO 116 është një shërbim falas...
Tiranë 21 Tetor2016- Ditën e sotme ALO 116-Linja Kombëtare e Këshillimit zhvilloi një takim consultative me kompanitë celulare dhe kompanise më të madhe fikse në vend. Qëllimi I këtij takimi ishte prezantimi  i nismave të reja të ALO 116 në kuadër të ofrimit të shërbimeve të reja inovative për mbrojtjen e femijëve. Takimin e hapi Menaxheri i...
ALO 116- Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijë është një shërbim për fëmijët i cili ofron: Këshillim Psikologjik Informacion Referim në shërbimet përkatëse sipas specifikës së rastit ALO 116 - Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijët është një shërbim pa pagesë për fëmijët dhe të rinjtë në Shqipëri. Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijë...
Linja Kombëtare e Telefonit për Fëmijët në Shqipëri “ALO 116” është një pikë kyçe e sistemit të shërbimeve referente për to. Linja Kombëtare për Fëmijët është në dispozicion të fëmijëve në të gjithë vendin, por ajo përqëndrohet gjithashtu në fëmijët në nevojë si: fëmijët e dhunuar, abuzuar apo keqtrajtuar, fëmijët në situatë rruge, fëmijët që...
Linja Kombëtare e Telefonit për Fëmijët në Shqipëri “ALO 116” është një pikë kyçe e sistemit të shërbimeve referente për to. Linja Kombëtare për Fëmijët është në dispozicion të fëmijëve në të gjithë vendin, por ajo përqëndrohet gjithashtu në fëmijët në nevojë si: fëmijët e dhunuar, abuzuar apo keqtrajtuar, fëmijët në situatë rruge, fëmijët që...
Pozicioni: Operator Këshillues në ALO 116 Punëdhënës: ALO 116: Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijët Vendi: Tiranë, Shqipëri Kohëzgjatja: Minimumi 1 vit (3 muajt e parë janë periudhë prove) Linja Kombëtare e Telefonit për Fëmijë – ALO 116 është një shërbim falas këshillimi dhe referimi për fëmijët kudo në Shqipëri.  Ky shërbim komunikon me...
Linja Kombëtare e Telefonit për Fëmijët në Shqipëri “ALO 116” është një pikë kyçe e sistemit të shërbimeve referente për to. Linja Kombëtare për Fëmijët është në dispozicion të fëmijëve në të gjithë vendin, por ajo përqëndrohet gjithashtu në fëmijët në nevojë si: fëmijët e dhunuar, abuzuar apo keqtrajtuar, fëmijët nw situatw rruge, fëmijët që...
Marrëveshja e Bashkëpunimit mes ALO 116 dhe Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve synon të mbrojë çdo fëmijë në situate emergjente dhe rreziku. 21 Prill 2016- Nga sot fëmijet anë e mbanë Shqipërisë kanë mundësi të marrin shërbime më të koordinuara për mbrojtjen e tyre. Sot në mengjes ALO 116- Linja Kombetare e Telefonit për...
Tiranë, 29 Janar 2016-ALO 116-Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijë, CRCA-Qëndra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijë dhe Banka Ndërkombëtare Tregtare (ICB Bank) ndërmorën një iniciativë për të ndihmuar me veshmbathje 120 fëmijë në kushte të vështira ekonomike, situate rruge, fëmijë jetim dhe fëmijë nga komunitetit rom. Ky është vitit i tretë...
Tiranë, 24 Shkurt 2016 - ALO 116, Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijët, njofton se nga sot të gjithë fëmijët anembanë Shqipërisë të cilët disponojnë numra të kompanisë Eagle Mobile mund të telefonojnë serish pranë numrave 116 111 dhe 116 000 dhe të aksesojnë shërbimin. ALO 116-Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijë
Tiranë, 17 Shkurt 2016- ALO 116 - Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijë me mbështetjen e UNICEF hapën sot fushatën kombëtare ndërgjegjësuese në shkolla nën temën:  “Të drejtat e Fëmijëve dhe ALO 116”. Hapja zyrtare e kësaj fushate u zgjodh të zhvillohej pranë shkollës 9-vjeçare “Ali Demi” Tiranë. Duke filluar nga sot, e në muajt në vazhdim,...
2 Shkurt 2016 - ALO 116-Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijë zhvilloi sot një takim për vendosjen e objektivave strategjike për 5-vitet e ardhshme me partnerët kryesorë të institucioneve publike. Në fillim të takimit të pranishmit u informuan me hapat që po ndërmerr ALO 116 për të konsoliduar pozicionin e saj si një instrument kyç në mbrojtje...
Tiranë, 29 Janar 2015- ALO 116-Linja Kombëtare e Telefonit për Fëmijët në Shqipëri, një shërbim kombëtar telefonik në ndihmë të fëmijëve, të të rinjve dhe një sërë grupesh të rrezikuara të shoqërisë, njoftoi sot se Bordi i ALO 116 ka emëruar Znj. Belioza Çoku në pozicionin e Drejtoreshës Ekzekutive të ALO 116. Gjatë vitit 2015 ALO 116 u...

Pages