Tiranë, 14 Janar 2012 - Alo 116, Linja Kombëtare e Telefonit për Fëmijët, njofton se nga sot të gjithë fëmijët anembanë Shqipërisë mund të marrin në telefon pranë ALO 116 dhe të kërkojnë ndihmë, duke përdorur numrin e tyre me kompaninë celulare Plus. Në fillim të muajit Janar, kompania celulare PLUS Communication, në kuadrin e politikave dhe...
Tiranë, 20 Nëntor 2011 - Qëndra për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri – CRCA / DCI Shqipëri në partneritet me Aleancën e Fëmijëve-Rajoni Tiranë, “TAMAM” dhe “La casa del cuore”, organizojnë diten e diele një festë me dhe për fëmijët në Tiranë, në veçanti për fëmijët që kanë braktisur shkollën, ata në vështirësi social-ekonomike dhe...
Në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, ditën e sotme u nënshkrua Marrëveshja e bashkëpunimit ndërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit dhe Qendrës për Mbrojtjen e të Drejtave të fëmijëve(CRCA).  Kjo marrëveshje ka si objektiv publikimin e “fëmijëve të humbur”, në faqen e internetit të Rrjetit Global të...

Pages