Miq te dashur! Dëshirojmë t’iu njoftojmë se për arsye teknike të përmirësimit të shërbimit, Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijë - ALO 116, do të jetë funksionale nga ora e 8:00 e mëngjesit deri në orën 21:30 në mbrëmje. Po punojmë intensivisht për të rikthyer shërbimin me kohë të plotë sa më shpejt të jetë e mundur. Faleminderit për mirëkuptimin! Stafi drejtues i ALO 116