Termat e Referencës Pozicioni: Ekspertë për trajnimin e stafit të ALO 116 111 Tipologjia e trajnimeve: Pasojat e pandemisë COVID 19 tek fëmijët; Këshillimi dhe informimi i fëmijëve në situata emergjence; Dhuna ndaj fëmijëve; Abuzimi seksual ndaj fëmijëve; Siguria në internet e fëmijëve; Menaxhimi i konsumimit professional; Kohëzgjatja: Shtator-...
Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijë ALO 116 në Shqipëri po kërkon një Ekspert për përgatitjen e Raportit Vjetor të Alo 116. Në 11 vite eksperiencë, ALO 116 proçedon me një praktikë ku bëhet i mundur publikimi i raporteve vjetore. Këto raporte janë një pasqyrim real i situatave të të drejtave të fëmijëve bazuar në raportimet nga fëmijët....
Pozicioni: Operator Këshillues në ALO 116 (me tre turne)Punëdhënës: ALO 116: Linja Kombëtare e Këshillimit për FëmijëtVendi: Tiranë, Shqipëri Linja Kombëtare e Telefonit për Fëmijë – ALO 116 është një shërbim falas këshillimi dhe referimi për fëmijët kudo në Shqipëri.  Ky shërbim komunikon me fëmijët nëpërmjet numrave: ALO 116 111 – Linja...
Pozicioni: Supervizor në ALO 116 (me dy turne)Punëdhënës: ALO 116: Linja Kombëtare e Këshillimit për FëmijëtVendi: Tiranë, Shqipëri Linja Kombëtare e Telefonit për Fëmijë – ALO 116 është një shërbim falas këshillimi dhe referimi për fëmijët kudo në Shqipëri.  Ky shërbim komunikon me fëmijët nëpërmjet numrave: ALO 116 111 – Linja Kombëtare e...
TERMA REFERENCE   LINJA KOMBËTARE E KËSHILLIMIT PËR FËMIJËT  ALO 116 Titulli i projektit ViolEnd ( Përgjigja e shkollës për t’I thënë Stop dhunës ndaj fëmijëve) Pozicioni: Dizenjim broshure rreth mbrojtjes së fëmijëve nga abuzimi dhe dhuna në shkollë Kohëzgjatja 17-26 ...
Njoftim Punësimi – Kërkohen dy ekspertë për trajnimin e stafit të ALO 116 mbi çështjet e te drejtave të femijëve dhe komunikimit me fëmijët dhe adoleshentët target të ALO 116 Pozicioni:      Ekspertë për realizimin e trajnimeve; Punëdhënës: ALO 116: Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijët Vendi:           Tiranë, Shqipëri Linja Kombëtare e...
Position: Expert for preparation of ALO 116 Annual Report ALO 116-Albanian National Child Helpline would like to announce a call for Expert for preparation of ALO 116 Annual Report. In its 9 years of experience, ALO 116 has built a practice where it publishes annual reports. These reports are a realistic reflection on the situation of children's...
Pozicioni: Operator Këshillues në ALO 116 (me tre turne)Punëdhënës: ALO 116: Linja Kombëtare e Këshillimit për FëmijëtVendi: Tiranë, ShqipëriKohëzgjatja: Minimumi 1 vit (3 muajt e parë janë periudhë prove) Linja Kombëtare e Telefonit për Fëmijë – ALO 116 është një shërbim falas këshillimi dhe referimi për fëmijët kudo në Shqipëri.  Ky shërbim...
ALO 116- Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijë në bashkëpunim me Shtëpinë e të Drejtave të Njeriut në Shqipëri sapo kanë hapur thirrjen për vullnetarë. Vullnetarët do të jenë të angazhur në mënyrë intensive dhe efektive në programet e zyrave tona. Të gjithë profesionistët që kanë mbaruar studimet apo janë në studime nivel master pranë...
Pozicioni: Operator Këshillues në ALO 116 Punëdhënës: ALO 116: Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijët Vendi: Tiranë, Shqipëri Kohëzgjatja: Minimumi 1 vit (3 muajt e parë janë periudhë prove)  Linja Kombëtare e Telefonit për Fëmijë – ALO 116 është një shërbim falas këshillimi dhe referimi për fëmijët kudo në Shqipëri.  Ky shërbim komunikon...
Pozicioni:                              Ekspertë të përgatitjes së raportit vjetor të ALO 116 Punëdhënës:                        ALO 116: Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijët Vendi:                                    Tiranë, Shqipëri Linja Kombëtare e Telefonit për Fëmijë – ALO 116 është një shërbim falas këshillimi dhe referimi për fëmijët...
Pozicioni:                                Financier/e me kohë të pjesshme Punëdhënës:                        ALO 116: Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijët Vendi:                                       Tiranë, Shqipëri Kohëzgjatja:                          Minimumi 6 muaj Linja Kombëtare e Telefonit për Fëmijë – ALO 116 është një shërbim falas...
Linja Kombëtare e Telefonit për Fëmijët në Shqipëri “ALO 116” është një pikë kyçe e sistemit të shërbimeve referente për to. Linja Kombëtare për Fëmijët është në dispozicion të fëmijëve në të gjithë vendin, por ajo përqëndrohet gjithashtu në fëmijët në nevojë si: fëmijët e dhunuar, abuzuar apo keqtrajtuar, fëmijët në situatë rruge, fëmijët që...
Linja Kombëtare e Telefonit për Fëmijët në Shqipëri “ALO 116” është një pikë kyçe e sistemit të shërbimeve referente për to. Linja Kombëtare për Fëmijët është në dispozicion të fëmijëve në të gjithë vendin, por ajo përqëndrohet gjithashtu në fëmijët në nevojë si: fëmijët e dhunuar, abuzuar apo keqtrajtuar, fëmijët në situatë rruge, fëmijët që...
Pozicioni: Operator Këshillues në ALO 116 Punëdhënës: ALO 116: Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijët Vendi: Tiranë, Shqipëri Kohëzgjatja: Minimumi 1 vit (3 muajt e parë janë periudhë prove) Linja Kombëtare e Telefonit për Fëmijë – ALO 116 është një shërbim falas këshillimi dhe referimi për fëmijët kudo në Shqipëri.  Ky shërbim komunikon me...