Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijë ALO 116 111, në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë, gjatë muajit Maj bënë të mundur dhurimin e 20 aparatëve tableta, një mjet ky që u kthye në të domosdoshëm për fëmijët shqiptarë për të ndjekur mësimin në distancë gjatë përiudhës së pandemisë. Përgjatë muajit prill, Njësitë Vendore të Tiranës dhe Drejtoria e...
LINJA KOMBËTARE E KËSHILLIMIT PËR FËMIJËT  ALO 116 Titulli i projektit ViolEnd ( Përgjigja e shkollës për t’I thënë Stop dhunës ndaj fëmijëve) Pozicioni: Ekspert për hartimin e protokolleve të punës për mbrojtjen e fëmijeve nga dhuna në shkollë Kohëzgjatja Shkurt-Prill 2020...
TERMA REFERENCE LINJA KOMBËTARE E KËSHILLIMIT PËR FËMIJËT  ALO 116 Titulli i projektit ViolEnd ( Përgjigja e shkollës për t’I thënë Stop dhunës ndaj fëmijëve) Pozicioni: Trainer per implementimin e 2 sesioneve trainuese me mësuesit në qytetin e Tiranës Kohëzgjatja 1-23...
   LINJA KOMBËTARE E KËSHILLIMIT PËR FËMIJËT  ALO 116 Titulli i projektit ViolEnd ( Përgjigja e shkollës për t’I thënë Stop dhunës ndaj fëmijëve) Pozicioni: Trainer per implementimin e 2 sesioneve trainuese me punonjësit psiko-social në qytetin e Tiranës Kohëzgjatja Tetor...
Tiranë, 2 Maj 2019- Linja Kombëtare e Këshillimit për Fëmijët ALO 116, përgjatë periudhës Maj 2019 - Prill 2020 do të zbatojë projektin “ViolEnd”, e mbështetur nga skema e minigranteve të projektit “Fuqizimi i Shoqërisë Civile për Parandalimin dhe Mbrojtjen e Fëmijëve nga Abuzimi dhe Dhuna në Shqipëri”, zbatuar nga Terre des Homes dhe ANTTARC me...